Slávnostné vyhodnotenie jedinečného projektu Tatranskí rytieri

Pridané 26. 6. 2017

Celoslovenský unikát medzi školskými projektmi, Tatranskí rytieri vyvrcholí v utorok 27. júna, slávnostným odovzdávaním cien na podujatí Ekofilmárik a Tatranskí rytieri. Podujatie bude prebiehať v krásnom prostredí Nízkych Tatier, v Grand Hoteli****Jasná. Žiaci sa môžu tešiť počas celého dňa na festival detských ekofilmov, zaujímavé a praktické workshopy, tvorivé dielne, odborné prezentácie a kvíz moderovaný Andrejom Bičanom. Záštitu nad projektom Tatranskí rytieri prevzal prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska.

Viac ako 300 tried zo základných a stredných škôl, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné, sa zapojilo do projektu Tatranskí rytieri, ktorý prebiehal počas celého školského roka. Projekt hravou formou motivoval žiakov k záujmu o prírodu, spoznávaniu environmentálnej a ekologickej tematiky, ktoré v školských osnovách nie sú zahrnuté. Viac informácií o projekte na www.tatrytieri.sk.

Udatní Tatranskí rytieri čelili svojim súťažným aktivitám statočne. Triedy museli splniť dve povinné súťažné aktivity. V prvej súťažnej aktivite si mohli zvoliť umelecký výtvor, krátke audiovizuálne dielo alebo realizovateľný projekt. Druhou povinnou aktivitou bola Eko hliadka, na základe ktorej sa naši veľkí rytieri vydali do prírody, obce či mesta a pripísali si zaslúžené body za vyčistenie alebo skrášlenie okolia. Zo zaslaného množstvo originálnych prác a projektov bolo napokon odbornou porotou vybraných 11 tried, ktoré budú odmenené na slávnostnom podujatí Ekofilmárik a Tatranskí rytieri.

Kategória umelecký výtvor

Víťaz v kategórii 1.-4. ročník ZŠ: Spojená škola – ZŠ s MŠ, Dudince, trieda 2.A

Víťaz v kategórii 5.-9. ročník ZŠ: Základná škola, Školská 29, Bánovce nad Bebravou, trieda 7.A

Víťaz v kategórii SŠ: Stredná umelecká škola, Prešov, trieda 2.A

Mimoriadna cena poroty: Spojená škola, Nová Baňa, trieda 8.A

 

Kategória audiovizuálne dielo

  1. miesto: Evanjelické gymnázium, Tisovec, trieda 1.A
  2. miesto: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, Ružomberok, trieda tercia
  3. miesto: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Trstená, trieda 4.A

 

Kategória realizovateľný projekt

  1. miesto: Základná škola Rejdová, Rejdová, IV. trieda
  2. miesto: Spojená škola Dobšiná, Nová 803, Dobšiná, kolektív
  3. miesto: Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, 9.A

Najaktívnejšia škola v projekte: Gymnázium, Alejová 1, Košice, septima A

Počas podujatia Ekofilmárik budú zároveň premietané audiovizuálne práce samotných žiakov. Ekofilmárik sa tak stane festivalom detských ekofilmov, ktorý bude mať na Slovensku svoju jedinečnú premiéru.

Partnerom projektu je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR), ktorá je stredoeurópskym lídrom v cestovnom ruchu a svoje úspechy úzko spája s tým, ako sa stará o prostredie, v ktorom pôsobí. K tejto zodpovednosti patrí aj podpora projektu a výchova najmenších k rovnako zodpovednému prístupu. Garantom projektu je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Ďakujeme Tatranskí rytieri, za prejavený záujem a účasť na projekte, ktorým ste pomohli vytvoriť lepšie životné podmienky, nie len pre našu, ale aj ďalšie generácie. Jeden za všetkých, všetci za krásne Slovensko.

 Program na stiahnutie 🙂