Kreatívni Tatranskí rytieri sa pustili do ekologických aktivít

Pridané 27. 3. 2017

Environmentálny projekt Tatranskí rytieri je už v plnom prúde. Vyše 300 šikovných školských tried sa podieľa na ekologických aktivitách, ktorými pomáhajú zlepšovať naše životné prostredie. Žiaci základných a stredných škôl nelenia a vymýšľajú prospešné aktivity. Pozrite si niekoľko príkladov, ako sa dá dopomôcť nášmu prostrediu aj malými krôčikmi.

Moderný ekologický projekt Tatranskí rytieri podnecuje žiakov, aby svojou činnosťou prispievali k zlepšovaniu životného prostredia a aby získali k tejto téme čo najviac užitočných a praktických informácií. Žiaci sa inšpirujú edukačnými materiálmi projektu, vďaka  ktorým rozvíjajú svoju environmentálnu výchovu.

Školy poňali aktivity rôznorodo

Jedinečný systém ako efektívnejšie vytriediť plastové fľaše, ktoré separujú v škole, vymysleli  Tatranskí rytieri zo septimy A v Košiciach (Gymnázium, Alejová 1).

1

2

3

Tatranskí rytieri z ZŠ s MŠ Stankovany si vytvorili svoju Eko-hliadku, ktorá monitoruje ekologické správanie sa žiakov k životnému prostrediu v škole a všetko zapisujú na edukačnú nástenku. Taktiež pozorujú zmeny v prírode a zaznamenávajú denne do kalendára prírody svoje poznatky.

4

5

6

Tatranskí rytieri zo ZŠ s MŠ Novosad sa venovali výrobe potravy pre vtáčiky, aby nám vyspevovali celé leto. Poslali nám popis, ako sa pustili do práce.

7

8

Inšpirujte sa Tatranskými rytiermi zo 4. C, ZŠ Krosnianska a pozrite si ich video, ktoré zachytáva dobré skutky našich ekobojovníkov.

Aj vďaka kamerám vedia žiaci zachytiť pekné momenty, kedy boli pre prírodu užitoční. V Tatrách sa v mesiaci jún uskutoční vyhodnotenie projektov, počas ktorého bude prebiehať festival detských filmov – Ekofilmárik. Tri najlepšie budú premietané a získajú zaujímavé ceny. Žiaci majú v projekte natočiť video alebo sa pustiť do tzv. realizačného projektu. To znamená vymyslieť štúdiu projektu, ktorá bude mať ekologický význam a bude jedinečná. Najlepšie tri štúdie budú realizované.

Garantom projektu je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Projekt podporuje spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., ktorá je stredoeurópskym lídrom v cestovnom ruchu a svoje úspechy úzko spája s tým, ako sa stará o prostredie, v ktorom pôsobí. K tejto zodpovednosti preto patrí aj podpora projektu a výchova najmenších k rovnako zodpovednému prístupu.