Blog: Veronika a jej zážitky #1

DENNÍK CESTOVATEĽA, časť prvá: Osoby do deja nezainteresované týmto oboznamujem s mojím únikom zo zeme okupovanej medveďmi do krajiny, kde...
Pridané 6. 5. 2015