Odivo: Verzus

Žena – jej odtiene, vrstvy, polohy, ktoré sú prítomné v jej identite. Pohybový materiál sa formoval na základe asociácií k...
Pridané 4. 5. 2018