Preteky Lezúňov

Prihláste svoje dieťa na najmilšie preteky… Batoľa musí spĺňať vek do 12 mesiacov (t.j. do dovŕšenia 1 roku), musí prejsť...
Pridané 17. 5. 2018

Preteky Lezúňov

Lezie Vaše dieťa po štyroch? Nákupné centrum STOP SHOP Liptovský Mikuláš uvádza PRETEKY LEZÚŇOV pre všetky batoľatá lezúce po štyroch...
Pridané 4. 6. 2017

Preteky lezúňov

Jedinčné PRETEKY LEZÚŇOV –v nákupnom centre STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš v nedeľu, 26. júna od 15.stej hodiny. Prichystané sú darčeky pre každého...
Pridané 23. 6. 2016