9
sep

700 rokov od prvej písomnej zmienky o Liptovskom Hrádku

Pridané 6. 9. 2016
9. 9. 2016 - 11. 9. 2016
9:00
Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok, Slovakia
Loading Map....

„700 rokov – to je skutočne významné výročie, ktoré mesto Liptovský Hrádok a jeho obyvateľov sprevádza celým rokom 2016. Referát kultúry pripravuje množstvo sprievodných podujatí, ktoré budú predchádzať hlavným oslavám naplánovaným na 9. – 11. september 2016. V tejto súvislosti sa uchádzame o finančnú podporu aj zo strany Fondu na podporu umenia, kde sme v priebehu februára a marca podali dva projekty, ktoré v sebe obsahujú viacero kultúrnych aktivít. Myšlienka tohto výročia musí významne rezonovať o. i. aj vo všetkých materských, základných a umeleckých školách.

Z pripravovaných sprievodných podujatí vyberáme:

  • Odhalenie náhrobnej tabule na hrobe Alberta Škarvana v spolupráci s Liptovským esperantským klubom;
  • Odhalenie Pieskovcového kríža z roku 1807 v Lipovej aleji, po jeho zreštaurovaní;
  • Umiestnenie secesnej katedrály – kováčskeho umeleckého diela po jeho reštaurovaní na ploche pri jazierku;
  • Odhalenie Kaplnky Jána Nepomuckého (na skale v jazierku) po vymaľovaní a malých opravách;
  • Výstavy v Galérii na schodoch a Národopisnom múzeu v spolupráci s ART Štúdiom;
  • Cyklus koncertov vážnej hudby v Liptove „Hudba na hrade“;
  • Prehliadky tvorby amatérskych záujmových zoskupení „Dobrý deň, Liptovský Hrádok“;
  • ZUŠ si pripomenie 55. výročie od svojho založenia, rovnako aj Materská škola na Hradnej ulici bola daná do prevádzky práve v roku 1961 (základný kameňa pri jej výstavbe bol položiť hudobný skladateľ Janko Matuška);
  • Do spomienky na 700. rokov sa určite zapojí aj Mestská knižnica, občianske združenia a ďalší.

Referát kultúry pripravuje aj nový propagačný materiál (Kalendárium ďalších výročí roka 2016, pexesá Liptovský Hrádok – rôznej náročnosti, samolepky, magnetky a ďalšie). Výročie bude mať aj svoju audio a video propagáciu.

Na hlavné oslavy pripravujeme výnimočný program, na ktorý sa už dnes môžete tešiť, aj keď jeho obsah zatiaľ ponecháme utajený.“