15
okt

Alternatívy deštrukcie s kurátorom Richardom Gregorom

Pridané 14. 10. 2019
15. 10. 2019
16:30 - 18:00
Tranovského 3, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovakia
Map Unavailable
Richard Gregor priblíži výstavu, na ktorej sú prezentované diela piatich umelcov z krajín V4: Lukáša Houdeka (CZ), Emese Benczúr (HU), Ivany Slávikovej (SK), Karoliny Kubik a Anny Jochymek (PL).
Témou výstavy sú rôzne spôsoby, akým sa v minulosti a súčasnosti ničí verejné sochárske alebo objektové dielo. Kurátorské zadanie uvádzalo štyri základné typy deštrukcie, o ktoré sa umelci mohli iniciačne oprieť. Prvý typ je ideologické ničenie sôch v dobách socializmu, druhý zas nezachovanie diela z dôvodu jeho neupotrebiteľnosti, kde umelec nepredpokladal žiadny záujem o tento typ umenia. Treťou alternatívou je podržanie diela v stave konceptu, t.j. jeho nevznik v materiálnom zmysle slova a štvrtou možnosťou je zánik diela po roku 1989 z dôvodu komerčných záujmov, ignorácie alebo pomsty v rámci všetkého, čo vzniklo v dobách totality.
Komentovaná prehliadka je možnosťou ako porozumieť tejto výstave, ktorá prezentuje súčasné umenie.