1
okt

DUATLON O CENU MIKULÁŠSKEJ CHATY

Pridané 22. 9. 2016
1. 10. 2016
Celodenná
Demänovská Dolina 75, 03101 Liptovsky Mikulas, Slovakia
Loading Map....

07:00 – 8:30 PREZENTÁCIA: záchytné parkovisko Demänovská dolina
09:00 ODVOZ BATOŽINY PRETEKÁROM NA HMCH a CHOPOK
09:30 ŠTART JEDNOTLIVCI
10:00 ŠTART DRUŽSTVÁ
14: 00 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV – hotel MIKULÁŠSKA CHATA
15:00 UKONČENIE PRETEKU / ZÁBAVA

Trať: Cyklistická časť: dĺžka – 10 km prevýšenie – 470 m
STOP ČAS: 10:45, hotel Mikulášska chata ! ! !

POPIS: od štartu jazda štátnou cestou č. 548 cez Lúčky, Záhradky, poza hotel Grand až na hotel Mikulášska chata, kde cyklistická časť končí a nadväzuje časť bežecká! Tu bude DEPO!

ZAKÁZANÁ je JAZDA V HÁKU: jazdou v háku sa myslí jazda cyklistov za sebou v rozstupe menšom ako 3 metre.

Bežecká časť: dĺžka – 8,5 km prevýšenie – 880 m
STOP ČAS: 12:00, sedlo Poľana ! ! !

POPIS: od hotela Mikulášska chata sa bude bežať po ŽLTEJ TURISTICKEJ ZNAČKE smerom na Tri vody do sedla Poľany, zo sedla Poľana smerom na východ po hrebeňovej ČERVENEJ TURISTICKEJ ZNAČKE, popod Dereše až na CHOPOK, kde je CIEĽ PRETEKU.

Cieľ: Vrchol Chopku vo výške 2024 m. n. m, celkové prevýšenie: 1350 m

„ČASOVKA – Bič plieska na konci“ – každému jednotlivcovi, aby to malo grády, osobitná časomiera zmeria čas na úseku: Kamenná chata – Chopok po vytýčenej cieľovej „rovinke“.

Súťažný poriadok:

1. Preteku sa môžu zúčastniť dvojčlenné družstvá, alebo jednotlivci v zmysle kategórií.

2. Pretekári budú štartovať v minútových intervaloch podľa pridelených čísel!

3. Pretek družstiev je štafetový, pričom prvý člen družstva absolvuje 10 km na bicykli a potom pokračuje druhý člen družstva behom vo vysokohorskom teréne v dĺžke 8 km. Jednotlivci absolvujú cyklistickú aj bežeckú časť samostatne.

4. Víťazom sa stáva družstvo s najnižším dosiahnutým súčtom časov, respektíve jednotlivec s najnižším dosiahnutým časom.

5. Typ bicykla, priemer kolesa a šírka pneumatík je ľubovoľná. Samozrejme, vzhľadom na profil a povahu cyklistickej časti sa odporúča bicykel cestný.

6. Cyklistická časť vyžaduje povinne cyklistickú prilbu!

7. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny programu, pretek sa uskutoční za každého počasia. Organizátor si vyhradzuje právo bežeckú časť skrátiť, ak to podmienky (hlavne hrebeňovej časti) budú vyžadovať!

8. Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastnú zodpovednosť.

9. Pretekári sú povinný dodržiavať Zákon o pozemných komunikáciách – cestný zákon – Zákon č. 135/1961 Zb v znení neskorších predpisov

ORGANIZAČNÉ POKYNY / PARKOVANIE / UBYTOVANIE:

1. Parkovanie jednotlivci – záchytné parkovisko Demänovská dolina

2. Parkovanie družstvá – hotel Mikulášska chata

3. Zvoz pretekárov z Chopku bude zabezpečený via DHZ „Funitel“

KONTAKT: pretek: Igor Žiak / 0903 624 373
prihlasovanie: kovacikova@mikulasskachata.sk

FB: https://www.facebook.com/events/245488355848426/

plagat-duatlon-2016-01-1