Celoslovenský enviro projekt pre školy: Tatranskí rytieri

Pridané 24. 11. 2016

A je to tu! 1. ročník súťaže Tatranskí rytieri je otvorený.

Na školy v týchto dňoch zavítal jedinečný environmentálny projekt Tatranskí rytieri, ktorý má za cieľ výchovu a vzdelávanie našich najmladších k ochrane prírody. Okrem edukačnej hodnoty projekt povzbudzuje žiakov k prijatiu reálnych akčných krokov pre zachovanie čistého životného prostredia. Stať sa hrdinom, ba priam „rytierom“ vo vzťahu k prírode môžu všetci žiaci základných a stredných škôl už počas školského roka 2016/2017.

tatrytieri-2

Školy na celom Slovensku majú možnosť zapojiť sa do súťaže Tatranskí rytieri pomocou elektronickej prihlášky na stránke www.tatrytieri.sk do 30. 11. 2016. Všetkým prihláseným školám budú následne doručené edukačné materiály spojené s aktivitami projektu.

Žiaci a študenti sa pod dohľadom svojich pedagógov stretnú s dvoma environmentálnymi úlohami. Prvá sa nesie v duchu hesla: „Príroda nám, my prírode“ a môže byť stvárnená prostredníctvom umeleckého výtvoru, audiovizuálneho diela, alebo realizačného projektu. Každý spôsob stvárnenia bude osobitne ocenený. Spomínaný realizačný projekt je zvlášť zaujímavý tým, že ten najlepší uskutočniteľný projekt bude skutočne zrealizovaný. Žiaci sa tak presvedčia o tom, že ich sústredená práca nebude zbytočná, ale prospeje škole, obci, či prírode v ich okolí.

1258

Druhou povinnou aktivitou je účasť na Eko hliadke, v ktorej si účastníci môžu vlastným pričinením skrášliť životné prostredie. Triedy môžu pomôcť svojmu bezprostrednému okoliu, alebo sa zapojiť do väčších prospešných aktivít v prírode, ako je napríklad tatranská akcia zameraná na čistenie prírody, Zelený Chopok. Podľa prospešnosti a náročnosti aktivity budú triedy následne odbornou porotou aj hodnotené.

V našich predošlých projektoch sa deti samé prejavili ako malí „veľkí“ hrdinovia, kedy nenapĺňali iba úlohy školskej tvorby, ale sa aktívne vybrali do prírody čistiť okolie školy, miestne parky, odvážnejší so sprievodom dospelých dokonca navštívili čierne skládky. Rozhodli sme sa preto aktivizovať deti ešte viac a podporiť tak ich aktivitu priamo v prírode“ hovorí koordinátorka projektu za organizátora Ing. Kristína Benková.

Súťaž bude ukončená 1. 6. 2017 a počas mesiaca jún na školákov čaká veľké finále celého projektu, spojené s odovzdávaním zaujímavých cien – kde inde ako v našich krásnych Tatrách.

1259

Cieľom projektu je podnietiť žiakov prostredníctvom ich pedagógov, aby svojou činnosťou prispeli k ochrane životného prostredia a aby ich záujem o prírodu stále rástol. „Naša škola sa do podobného projektu nezapája prvýkrát. Obrovskou motiváciou nielen pre mňa, kolegov, ale aj našich žiakov, sú práve tie podnetné úlohy v projekte, ktoré naše deti s nadšením napĺňajú. Kreslia, tvoria a organizujú sa do spoločných výletov do prírody, čo je iste podporené aj súťaživým charakterom projektu, deti to však dostatočne motivuje a zúčastňujú sa na takýchto projektoch s obrovským nadšením im vlastným,“ hovorí riaditeľ jednej z prvých zapojených škôl Mgr. Bohuslav Ilavský.

V prvom ročníku projektu sa žiaci naučia vnímať, aké dôležité je vážiť si prírodu a stále chrániť to, čo v nej máme ešte, napriek dopadu ľudskej činnosti, zachované. Spoznajú tiež význam zachovania biodiverzity a všetky nosné témy projektu im budú komunikované cez edukačné materiály, ktoré im budú zaslané po registrácii do súťaže. Sociálne siete projektu tiež prispejú k motivácii formou edukačných článkov a noviniek z oblasti ekológie, ako aj mesačnými súťažami o skipassy a ďalšie zaujímavé ceny.

Pripojte sa k nám do súťaže alebo na Facebook a spoločne sa pokúsme vrátiť prírode to, čo máme požičané!

1260

Projekt odborne zastrešuje  Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je zároveň jeho garantom. Organizačne je projekt riadený agentúrou Essence communications, ktorá dlhodobo realizuje projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie najmladšej generácie ako aj verejnosti k ochrane prírody a zachovanie životného prostredia pre ďalšie generácie.