Tatranskí rytieri: Tlačová správa

Pridané 8. 12. 2016

Prihlasovanie do celoslovenského environmentálneho projektu bolo ukončené minulý týždeň. Do ekologickej súťaže sa prihlásilo vyše 300 hrdinských tried, ktoré sa budú podieľať na zlepšovaní životného prostredia pre nás všetkých. Žiaci základných a stredných škôl sa tak v súťaži spoja pre dobrú vec a zachovanie krás slovenskej prírody.

photo_421337441385582

Nasledujúce mesiace budú rytieri svojimi malými aj veľkými činmi napredovať k zaujímavým cenám a popri tom sa ponoria do tajov ekológie, ktorá im ukáže nové poznatky o krásach našej prírody. Prihlásené triedy, plné chrabrých hrdinov na čele so svojimi pedagógmi v brnení, sa pustia do dvoch ekologických aktivít, ktoré sú podmienkou súťaže. V prvej súťažnej aktivite „Príroda nám, my prírode“ majú žiaci možnosť vybrať si z 3 prevedení projektu. Dielo môže byť znázornené vo výtvarnej forme alebo zaujímavým a originálnym videom (krátkym filmom), kde sa žiaci môžu vyblázniť v hereckej a režisérskej tvorbe. Tretím prevedením je realizovateľný projekt, ktorý je pre školy veľmi zaujímavý a lákavý. Má charakter popisného projektu, štúdie s cieľom zlepšiť životné prostredie alebo ekosystémy okolo nás. Druhou povinnou aktivitou je „Eko hliadka“, na základe ktorej naši bojovníci vyjdú do prírody, obce či mesta a pripíšu si zaslúžené body za vyčistenie alebo skrášlenie exteriéru.

Hlavným partnerom projektu je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (ďalej TMR), ktorá okrem cien pre víťazov zabezpečí aj realizáciu 3 víťazných školských projektov.

photo_429190827266910

„TMR je stredoeurópsky líder v cestovnom ruchu a úspech nášho podnikania je úzko spätý s tým, ako sa staráme o prostredie, v ktorom pôsobíme. Uvedomujeme si, že naše aktivity rozvíjame vo vzácnom prírodnom prostredí, často na území národných parkov, a preto sa vo všetkých aktivitách staviame k ochrane životného prostredia maximálne zodpovedne. Záleží nám na tom, aby návštevníci mohli tráviť čas v krásnych a čistých Tatrách ešte mnoho rokov, a k tomu chceme viesť aj našich najmenších,“ hovorí o podpore projektu Tatranskí rytieri riaditeľ obchodu a marketingu TMR, František Šoltis.

Prihláseným školám budú zasielané edukačné materiály plné zaujímavostí a noviniek z oblasti environmentálnej výchovy. Určite nakuknite na našu FB stránku, kde prebiehajú každý mesiac súťaže formou poučných otázok, plné hodnotných cien, ktoré vás vytiahnu do prírody. Nenechajte si ujsť naše edu-článkyna tatrytieri.sk, v ktorých sa naučíte základy o zachovaní biodiverzity a ekosystému.

„Naša trieda sa prihlásila do projektu Tatranskí rytieri so zámerom osvojiť si environmentálnu výchovu, ale aj na základe toho, aby žiaci spoznali pre nich nepoznané oblasti liptovského regiónu. Samozrejme sme sa prihlásili aj kvôli tomu, aby sme sa dostali s celou triedou na výlet do Tatier. Na základe projektu chceme navzájom šíriť osvetu medzi žiakmi, aby vedeli o ekologických aktivitách aj ostatné triedy našej školy,“ povedala triedna učiteľka jednej zo zapojených liptovských škôl Mgr. Jana Poláková, ZŠ s MŠ Liptovské Revúce.

photo_479210385598287

Ďakujeme Tatranskí rytieri, za prejavený záujem a účasť na projekte, ktorým pomôžete vytvoriť lepšie životné podmienky, nie len pre našu, ale aj ďalšie generácie. Tak hor sa do úvah o aktivite a následne do tvorby, pretože zasielanie súťažných diel bude v termíne od 1. 5. 2017 do 15. 5. 2017 (vrátane). Prajeme vám veľa energie, zábavy a kreativity pri tvorbe vašich prác, na ktoré sa budeme tešiť koncom mája 2017.

 

Garantom projektu je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá je celoslovenskou pôsobnosťou zameraná na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Partnerom je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR), ktorá vlastní významné strediská cestovného ruchu najmä na Slovensku. Aj keď veľká časť stredísk je lokalizovaných v prírodnom prostredí národných parkov, spoločnosť sa sústreďuje výlučne na tradičné, už urbanizované oblasti, kde má šport a cestovný ruch históriu už dlhé desaťročia. Zachovanie fauny a flóry je z pohľadu TMR veľmi dôležitou súčasťou bežiacich investícií a rozvoja letného a zimného turizmu Tatier.

14876523_554300424755949_4626448741988923537_o