21
júl

7. ročník súťaže železný hasič o putovný pohár obce Kráľova Lehota

Pridané 26. 6. 2018
21. 7. 2018
11:30 - 20:30
Parkovisko pri pohostinstve u ČIMA, Kráľova Lehota, Slovakia
Loading Map....

Súťaž železný hasič o putovný pohár obce Kráľova Lehota je modifikácia súťaži typu TFA (Toughest firefighter alive), ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, nie len pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je rozdelená do dvoch kategórií (mužov a žien bez rozdielu veku).

Termín a miesto konania súťaže:

 •  21.07. 2018 (Sobota)
 • Parkovisko pri pohostinstve u ČIMA Kráľova Lehota

Štartovné:

 • 6 ,- € /osoba – zaregistrovaný a zaplatené štartovné do 02.07. 2018
 • 7 ,- € /osoba – zaregistrovaný do 19.07. 2018 a zaplatené štartovné na mieste
 • 8 ,- € /osoba – zaregistrovaný a zaplatené štartovné na mieste
 • štartovné sa uhrádza prevodom na číslo účtu SK8609000000000333483194 (do poznámky k platbe treba uviesť meno a priezvisko pretekára), alebo osobne v pohostinstve u Čima a NEW LEMIT v Kráľovej Lehote
 • v cene štartovného je zahrnuté tričko (pre prvých 50 zaprezentovaných súťažiacich), občerstvenie a taška s prekvapením od sponzorov

Prihlášky:

 • vyplnením registračného formulára na zeleznyhasic.sk
 • poslať elektronickou poštou na adresu: registracia@zeleznyhasic.sk , alebo osobne v pohostinstve u Čima a NEW LEMIT v Kráľovej Lehote (v prihláške treba uviesť meno a priezvisko súťažiaceho, dátum narodenia a názov vysielajúcej organizácie)
 • bližšie informácie a zoznam súťažiacich budú zverejnené na webovej stránke zeleznyhasic.sk
 • v prípade ak súťažiaci v deň preteku nedovŕši vek 18 rokov, treba aby so sebou doniesol vyplnené vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu). V prípade nesplnenia tejto podmienky, nebude súťažiacemu povolený štart.

Ocenenia:

 • každý súťažiaci, ktorý úspešne absolvuje všetky disciplíny dostane certifikát o absolvovaní preteku a bude ocenený medailou
 • súťažiaci na 1. až 3. mieste v jednotlivých kategóriách budú ocenený vecnými cenami .
 • pre najlepšieho v jednotlivých kategóriách je pripravený putovný pohár

 Časový program:

Prezentácia 11.30 12.30 hod.
Otvorenie súťaže 12.30 12.45 hod.
Prehliadka trate 12.45 12.50 hod.
Súťaž 13.00 19.30 hod.
Vyhlásenie výsledkov 20.00 hod.

 Kategórie:       

 • ženy bez rozdielu veku,
 • muži bez rozdielu veku

Liptov akcie udalosti lipovzije liptov zije

Podmienky účasti a pravidlá súťaže:

 • železný hasič je modifikácia súťaži typu TFA (Toughest firefighter alive), ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, nie len pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je rozdelená do dvoch kategórií ( mužov a žien bez rozdielu veku).
 • vzhľadom k pohybovej náročnosti pretekov, ktoré predpokladajú vysokú pohybovú výkonnosť pretekárov, odporúčame účasť len telesne zdatných súťažiacich.
 • súťažiaci pod vplyvom alkoholu nebudú pripustený k súťaži
 • maximálny limit je 60 účastníkov
 • každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za úrazy vzniknuté počas súťaže zodpovedá vysielajúca organizácia !!!

 Disciplíny:

 • budú zverejnené na zeleznyhasic.sk minimálne mesiac pred súťažou.

 Penalizácia:

Súťažiaci rešpektujú nariadenia rozhodcov, ktorí dozerajú na dodržiavanie pravidiel súťaže pri prekonávaní prekážok a umiestnení technických prostriedkov na vyznačené miesta. Ak dôjde k porušeniu pravidiel nastáva penalizácia:

– 10 sekúnd – zlé uloženie technických prostriedkov mimo vyznačený priestor, zlé zapojenie polospojok, alebo iných technických prostriedkov

– 2 minúty – nedotiahnutie hadíc a iných prenášaných bremien, neprekonanie prekážky

– diskvalifikácia – ak súťažiaci nenastúpi včas na štart, súťažiaci vzdá preteky z dôvodu zranenia, alebo inej nepredvídateľnej udalosti,  za nešportové správanie počas konania súťaže

 Výstroj súťažiaceho:

 • tričko s dlhým rukávom, športová obuv a dlhé športové nohavice ( oblečenie súťažiaceho musí zakrývať kolená a aj lakte)
 • prilba ( prilba môže byť aj ľahká športová)
 • dýchací prístroj (bude sa používať ako záťaž).
 • organizátor zabezpečí dýchacie prístroje
 • Liptov akcie udalosti lipovzije liptov zije