27
aug

Železný hasič

Pridané 16. 8. 2016
27. 8. 2016
11:30 - 21:00
Parkovisko pri pohostinstve u ČIMA, Kráľova Lehota, Slovakia
Loading Map....

Súťaž železný hasič o putovný pohár starostu obce Kráľova Lehota je modifikácia súťaži typu TFA (Toughest firefighter alive), ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, nie len pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je rozdelená do dvoch kategórií (mužov a žien bez rozdielu veku).

Štartovné:
4 ,- € /osoba – zaregistrovaný a zaplatené štartovné do 7.08. 2016
5 ,- € /osoba – zaregistrovaný do 25.08. 2016 a zaplatené štartovné na mieste
6 ,- € /osoba – zaregistrovaný a zaplatené štartovné na mieste
– štartovné sa uhrádza prevodom na číslo účtu SK8609000000000333483194 (do poznámky k platbe treba uviesť meno a priezvisko pretekára), alebo osobne v pohostinstve u Čima. V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie a taška s prekvapením od sponzorov.

Prihlášky
– vyplnený registračný formulár, ktorý nájdete na zeleznyhasic.sk, musíte poslať elektronickou poštou na adresu: registracia@zeleznyhasic.sk alebo osobne v pohostinstve u Čima (v prihláške treba uviesť meno a priezvisko súťažiaceho, dátum narodenia a názov vysielajúcej organizácie)
– bližšie informácie a zoznam súťažiacich budú zverejnené na webovej stránke zeleznyhasic.sk
– v prípade ak súťažiaci v deň preteku nedovŕši vek 18 rokov, treba aby so sebou doniesol vyplnené vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu). V prípade nesplnenia tejto podmienky, nebude súťažiacemu povolený štart.

Program
Prezentácia 11.30 – 12.30 hod.
Otvorenie súťaže 12.30 – 12.45 hod.
Prehliadka trate 12.45 – 12.50 hod.
Súťaž 13.00 – 19.30 hod.
Vyhlásenie výsledkov 20.00 hod.

Podrobnosti na: http://www.zeleznyhasic.sk/

Odkaz na FB: https://www.facebook.com/events/511699845694988/